Proves ACTICQuè és l’ACTIC?


La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador reconegut per la Generalitat, com és el CRO. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

Objectius


Amb l’ACTIC es pretén:

  • Promoure la capacitació digital de la ciutadania per tal d’assolir una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva.
  • Contribuir al foment de la formació en competències en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Estructura bàsica de competències i nivells


Actualització de continguts


El certificat de l’ACTIC, com a document administratiu, no caduca. La revisió implica que s’hi han introduït modificacions formals per millorar-ne la claredat. L’actualització implica comporta incorporar nous continguts o canviar-los de nivell.