Memòria


Historial de formacions


En els darrers tres anys, a les nostres instal·lacions, s’han desenvolupat les següents Accions Formatives:


Formació Ocupacional:

 • Anglès A.1
 • Anglès A.2
 • Anglès B.1
 • Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials
 • Confecció i publicació de pàgines web
 • Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

Formació Continua:

 • ABC de l’economia social
 • Allèrgies i intoleràncies alimentàries
 • Català C
 • Francès A.1.A
 • Francès A.1.B
 • Màrqueting
 • Tècniques de negociació

Projectes:

 • Casa d’Oficis de Dinamització Sociocultural
 • Projecte Singulars Rural social media

Altres formacions:

 • ACTIC
 • Del CV a l’entrevista
 • Alfabetització
 • Català bàsic
 • Jardineria
 • Preparació a les proves de nacionalitat Mòdul B i mòdul C
 • Proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà i a cicle formatiu de grau superior
 • Habilitats comunicatives
 • Acompanyament en la recerca de feina
 • Reactiva’t


Formació Ocupacional:

 • Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

Formació Continua:

 • Gestió de les emocions
 • Gestió del temps
 • Gestió empresarial per a treballadors autònoms
 • Eines Google
 • Excel II Avançat

Projectes:

 • Casa d’Oficis de Dinamització Sociocultural

Altres formacions:

 • ACTIC mitjà
 • Conserge
 • Preparació a les proves de nacionalitat Mòdul B i mòdul C
 • Proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà i a cicle formatiu de grau superior
 • Acompanyament en la recerca de feina
 • Reactiva’t

Tallers:

 • Emprenedoria social
 • Fiscalitat bàsica per autònoms

Formació Ocupacional:

 • Activitats administratives en relació amb el client
 • Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents
 • Anglès d’atenció al públic
 • Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 • Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Formació Continua:

 • Gestió de les emocions
 • Alemany A1
 • Anglès A1.A
 • Coaching
 • Com parlar en públic

Projectes:

 • Casa d’Oficis de Sistemes d’Energies Renovables i Eficiència Energètica

Altres formacions:

 • Alemany A2
 • Castellà A2
 • Català Lletres per tothom
 • Neteja d’installacions
 • Proves d’accés a cicle formatiu de grau mitjà i a cicle formatiu de grau superior
 • Carretoner