Formació Ocupacional


Formació Ocupacional


La formació ocupacional està dirigida principalment a persones en situació d’atur, que vulguin preparar-se per a una ocupació, promocionar-se en un lloc de feina o accedir a una ocupació, a més de que aquesta formació pot ajudar en la seva cerca de feina, adaptar-se als sectors professionals als que van dirigides i poder accedir a un lloc de treball. Les especialitats formatives vigents que podeu trobar al CRO estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i són les següents:

Pròximes formacions:Anglès A2

Inici: 16 de desembre de 2019. De dilluns a divendres de 9 a 13 h.  Op. Aux. Registre dades

Inici: 21 d’octubre de 2019.   De dilluns a dijous de 9 a 13 h.  Accions realitzades


Anglès A1

Inici: 7 d’octubre de 2019. De dilluns a divendres de 9 a 13 h.